Om Saint-Gobain Habitat Award

Saint Gobain Habitat Award er indstiftet i 2012 som en priskonkurrence for arkitektstuderende ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus. De studerende deltager i priskonkurrencen med deres afgangsprojekt, og den samlede præmiesum er på 75.000 kroner.

Præmierne fordeler sig således:
1. præmie: 50.000 kroner
2. præmie: 20.000 kroner
3. præmie: 5.000 kroner

Derfor indstiftedes prisen
Saint-Gobain er den førende leverandør af løsninger til byggeriet i Danmark.
Hos Saint-Gobain ønsker vi at understøtte og højne kvaliteten inden for branchen, o g vi arbejder for at fremme udviklingen af innovative og bæredygtige løsninger til fremtidens byggeri. Vi håber, at Saint Gobain Habitat Award kan medvirke til at styrke dansk arkitektur ved at tilskynde dygtige studerende på Danmarks to arkitektskoler til at skabe banebrydende og innovative projekter, som sætter standarden for fremtidens byggeri. Saint Gobain Habitat Award støtter således talentudviklingen i dansk arkitektur. 

Vinderprojekterne
Priserne vil blive givet til studerende, der har noget på hjerte, og som brænder for at gøre en forskel indenfor deres felt. Konkurrencen efterspørger i særlig grad projekter, som giver innovative svar på det moderne menneskes behov for et komfortabelt og bæredygtigt Habitat, hvor social udvikling og et bæredygtigt samfund stimuleres. Endvidere honoreres projekter, der integrerer nye teknologier og innovativ anvendelse af traditionelle byggekomponenter, og som ved kreativ tænkning åbner muligheder for en bæredygtig anvendelse af klodens ressourcer, samt sikrer bevarelse af kulturelle værdier.

Kort sagt; vinderprojektet giver svar på spørgsmålene omkring bæredygtighed i det byggede miljø.

Bæredygtigt byggeri
Som en af verdens førende leverandører af løsninger og materialer til bæredygtigt byggeri giver Saint-Gobain innovative svar på de vanskelige udfordringer, som vi som et moderne samfund er stillet over for: Vækst, energiforbrug, klima, miljø og menneskelig livskvalitet, som skal findes i alle led i byggematerialers livscyklus: Fremstilling, anvendelse og bortskaffelse.

Saint-Gobain fokuserer på al bebyggelse - der hvor vi bor, køber ind, leger, hviler os, arbejder, dyrker vores fritid osv. Det er det vi i Saint-Gobain kalder Habitat, og bæredygtighed er i dag en naturlig del af design, projektering, opførelse og drift af enhver form for byggeri i såvel nybyggeri som renovering.

I forbindelse med Saint Gobain Habitat Award-konkurrencen er der af Kunstakademiets Arkitektskole blevet udviklet en åben definition på habitat-begrebet, der kan tjene som inspiration for juryen og for de studerende, som ønsker at deltage I konkurrencen. Læs denne habitat-tekst her.

 
 
Saint Gobain
Saint-Gobain koncernen i Danmark
Saint-Gobain-koncernen er blandt de største og mest komplette producenter af avancerede byggematerialer på det danske marked. Blandt selskaberne og varemærkerne i Danmark er Ecophon, Gyproc, Isover, Vetrotech, Weber, Glassolutions, Saint-Gobain Glass, som alle står bag Saint-Gobain Habitat Award.